Notaria Doblado: Rambla Nova 117, 2-2ª, 43001 Tarragona

Notaria

El notari i el seu equip estan presents en els moments més importants de la vida de les persones.

La notaria

En un entorn agradable, amb absoluta discreció i garantint la seva intimitat el nostre personal l’assistirà en totes els serveis que ens sol·liciti. Des de la recepció del seu assumpte fins a la completa finalització del tràmit que li hagi portat a visitar-nos. Li prestem un assessorament comprenent no només els efectes, en si, del document que atorgui sinó també les conseqüències fiscals del mateix.

Serveis

Li oferim també una tramitació completa del seu expedient, facilitant l’obtenció de tots els documents necessaris per a la formalització de la seva escriptura i, després, li gestionem perquè la seva única preocupació sigui la consecució del propòsit que l’ha portat a visitar-nos.

Funcionaris públics

Els notaris, d’acord amb el que disposa l’article 1 del Reglament Notarial vigent de 2 de juny de 1944, som alhora funcionaris públics i professionals del dret.

Com a funcionaris exercim la fe pública notarial, que té i empara un doble contingut: en l’esfera dels fets, l’exactitud dels quals el notari veu, sent o percep pels seus sentit. I en l’esfera del dret, l’autenticitat i força probatòria de les declaracions de voluntat de les parts en l’instrument públic redactat conforme a les lleis.

Professionals del dret

Com a professionals del dret tenim la missió d’assessorar als que reclamen el nostre ministeri i aconsellar-lis els mitjans jurídics més adequats per a l’assoliment dels fins lícits que es proposen assolir

I segons l’article 126 del mateix cos legal tot aquell que sol·liciti l’exercici de la funció pública notarial té dret a triar el notari que li presti, sense més limitacions que les previstes en l’ordenament jurídic.

Escriptures

Document públic atorgat davant notari que ofereix la màxima seguretat jurídica.

Còpies

Còpies autèntiques, autoritzades o símils. Haurà d’haver-hi interès legítim.

Pòlisses

Són documents d’adhesió que la Notaria no confecciona, i que redacten les entitats financeres.

Comptabilitat

Gestió comptable notarial especialitzats en fiscalitat notarial.

Gestió

Eviteu imprevistos fiscals, l’assessorem i gestionem els impostos derivats de la seva operació.

Recepció

Realitzem testimonis i legitimacions de signatures, de títol compulsat sense necessitat de cita prèvia.

Encara que molts assumptes s’atenen sense cita prèvia, per tal d’agilitzar el seu pas per la nostra Notaria a Tarragona és convenient que contacti prèviament amb nosaltres, bé per demanar cita, bé per obtenir assessorament.

Ángel María Doblado Romo és notari a Tarragona.

Contacta'm

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!